Wellpappenmaschinen

Hauptbild Name Hersteller Typ Größe Kapazität

Wellpappen Rill-Schneidautomat / Querschneider

Berry Wehmiller Dual rotary shear / slitter - scorer 98'' - 2,5 m