Compact Corrugator 127 cm width

Wellpappenmaschinen

1 verfügbar
Bald verfügbar!

Technische Daten:

Maschine:
Compact Corrugator 127 cm width
Artikel-Nr.:
5331
Typ:
GM 203
Größe:
127 cm gross width
Verfügbar:
Summer 2024
Further details available after login:
Photos, Video

Beschreibung:

Very nice corrugator from roll to cutted material. Running with electrical energy only. 400 V

Flute type:                                          SE       B         SB       N         E         F

Flute height:                                       1.40     2.50     2.50     0.40     1.40     0.75

Flute factor:                                       1.25     1.35     1.35     1.136   1.34     1.22

Stitch:                                                  4.50     6.50     6.50     1.90     4.50     2.40

Maximum gross width:                      127 cm

Maximum net width (2):                    120 cm

Minimum paper width:                       74 cm (applies to all waves types)

Reel width min:                                  2 x 1.5

Reel width max:                                 2 x 80 mm

Anfrage senden

Datenschutzerklärung